dowcipy teksty mp3 obrazki info

Zażalenie pana Penisa

Zażalenie

    Ja, niżej podpisany Penis, zwracam się o podniesienie wynagrodzenia z następujących powodów:
 • Wykonuję pracę fizyczną
 • Pracuję na odpowiedzialnym stanowisku
 • Przede wszystkim pracuję głową
 • Pracuję także w weekendy oraz święta państwowe
 • Pracuję w zanieczyszczonym środowisku
 • Nie otrzymuję wynagrodzeń za nadgodziny i pracę zmianową
 • Pracuję w zaciemnionych warunkach, o złej wentylacji
 • Pracuję w warunkach wysokich temperatur
 • Niebezpieczeństwo chorób zawodowych
Penis

Odpowiedź z Działu Kadr:

    W nawiązaniu do poruszonych argumentów informujemy, że uważamy je za całkowicie bezzasadne, ponieważ:
 • Nie pracuje Pan w systemie 8-godzinnym
 • Ciągły Pana sen przerywają jedynie krótkie okresy twórczej pracy
 • Nie zawsze wykonuje Pan polecenia Kierownictwa
 • Nie przebywa Pan w wyznaczonych miejscu, ale ciągle je zmienia
 • Za często robi Pan przerwy w pracy
 • Nie wykazuje się Pan inicjatywą i chęcią działania, która jest wymuszana presją i stymulacją Kierownictwa
 • Zostawia Pan bałagan po zakończeniu zmiany
 • Zaniedbuje Pan zdrowie i wymogi BHP, np. nie zakładając odpowiedniej odzieży ochronnej
 • Unika Pan pracy jedna zmiana po drugiej
 • Czasami opuszcza Pan miejsce wyznaczone przed ustalonym czasem
 • I nade wszystko podejrzane jest to, że przychodzi Pan i wychodzi z pracy taszcząc dwa podejrzanie wyglądające worki
Kierownik Działu Kadr